MEDITEEMA 

Lääketieteellistä asiantuntijapalvelua:

Lääkevalmisteiden kehittämiseen, myyntilupien hakuun ja ylläpitoon, lääketurvatoimiin ja markkinointiin

 • Myyntilupa-, variaatio- ja uudistamishakemuksien kliiniset ja nonkliiniset asiantuntijalausunnot (mm. Modulet 2.3, 2.4, 2.5 ja 2.6, Addendum to Clinical Overview, muut asiantuntijalausunnot)
 • OTC-hakemuksien kliiniset asiantuntijalausunnot
 • Valmisteyhteenvetojen ja pakkausselosteiden lääketieteelliset osuudet
 • Markkinointimateriaalien lääketieteelliset tarkistukset
 • Kielenkäännösten lääketieteelliset tarkistukset

 

 • Haittavaikutusraporttien evaluaatiot (Medical evaluation) ja tarkistukset (QC)
 • MedDra-termit ja -koodaukset
 • Kansalliset ja kansainväliset kirjallisuusseurannat
 • Jaksottaiset turvallisuuskatsaukset (Periodic safety update report, PSUR)
 • Signaalidetektiot ja hyöty-riskiarvioinnit
 • Riskienhallintasuunnitelmat (Risk management plan, RMP)
 • Muut turvallisuuteen (Pharmacovigilance) liittyvät dokumentit (esim. Addendum to Clinical Overview, turvallisuusvariaatiolausunnot)

 

 

Lääkinnällisten laitteiden kehittämiseen, rekisteröintiin ja ylläpitoon

 

 • Kliiniset evaluaatiot (Clinical Evaluation Report, CER) ja suunnitelmat (Clinical Evaluation Plan, CEP)
 • Biologiset arvioinnit
 • Kirjallisuushaut
 • Haittavaikutusraporttien evaluaatiot ja koodaukset
 • Riskiarvioinnit ja muut turvallisuuteen (vigilance) liittyvät dokumentit, suunnitelmat ja raportit (esim. PMS Plan, PMS Report, PMCF Plan, PMCF Report, PSUR)