MEDITEEMA 

Rekisteriseloste

 

Tässä selosteessa on tietoa Mediteema Oy:n henkilötietorekisteristä koskien kotisivujen käyttäjiä ja evästeiden käyttöä www.mediteema.com -sivustolla sekä asiakasrekisteristä.

 

1. Rekisterin pitäjä

Mediteema Oy

Y-tunnus: 0701340-2

Osoite: Hemmingintie 159, 37530 Lempäälä, Suomi

Puh. 0400568881

s-posti: ritva.ylitalo-heikkala@mediteema.com

kotisivut: www.mediteema.com

 

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Ritva Ylitalo-Heikkala, toimitusjohtaja

osoite: Hemmingintie 159, 37530 Lempäälä, Suomi

Puh. 0400568881

Sähköposti: ritva.ylitalo-heikkala@mediteema.com

 

3. Rekisterin nimi

Mediteema Oy:n Kotisivujen käyttäjärekisteri ja Asiakasrekisteri

 

4. Kotisivujen käyttäjärekisteri

Mediteema Oy:n kotisivut (www.mediteema.com) ovat avoimesti kaikkien katsottavissa. Niissä esitellään yritys, sen tarjoamat palvelut ja yhteystiedot. Sivustolla kävijöiltä ei pyydetä rekisteröitymistä, henkilötietoja, käyttäjätunnuksia, salasanoja tms. Sivustoilla ei ole linkkejä muihin sivustoihin tai tietokantoihin eikä myöskään lomakkeita, joita kävijät voisivat täyttää ja joiden kautta voisivat ottaa yhteyttä ja luovuttaa tietojaan Mediteema Oy:lle. Mediteema Oy käyttää sivustollaan evästeitä (cookies) kävijätilastojen seuraamiseksi ja palveluiden parantamiseksi. Mediteema Oy ei kerää tai tallenna sivustoltaan tietoja, joita se voisi yhdistää esimerkiksi asiakastietoihin tai muulla tavoin tunnistaa yksittäisiä käyttäjiä.

 

5. Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:

Henkilötietoja käsitellään ja säilytetään asiakkaan palveluiden tuottamiseksi, asiakassuhteen hoitamiseksi sekä laskutus- ja yhteystietojen ylläpitämiseksi.

Tietoja voidaan käyttää myös rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

Rekisterin tietosisältö:

Asiakastietorekisteriin voidaan tallentaa asiakasta koskien:

  • Perustiedot kuten asiakkaan / yrityksen nimi, yrityksen Y-tunnus, osoite, muut yhteystiedot, kuten sähköpostiosoitteet ja puhelinnumerot

  • Tiedot asiakkaan tilaus- ja laskutushistoriasta

  • Muut asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot

Säännönmukaiset tietolähteet:

Asiakkaan antamat tiedot sekä julkisesti saatavilla olevat tiedot. Asiakkaiden henkilötietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkaan työtiedustelujen ja -tilausten yhteydessä ilmoittamien tietojen perusteella sekä asiakkaan ilmoittamien tietomuutoksien pohjalta. Asiakkaan tietoja voidaan täydentää asiakasta koskevista julkisista lähteistä (esim. asiakkaan kotisivuilta).

Tarkastusoikeus ja muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet:

Henkilötietolain mukaisesti asiakkaalla on oikeus tarkastaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.

Tietojen luovutukset:

Mediteema Oy voi luovuttaa rekisterin sisältämiä tietoja voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus:

Rekisteriä käyttävät vain Mediteema Oy:ssä työskentelevät henkilöt / asiantuntijat sekä sopimussuhteessa yhtiöön olevat kirjanpitoon ja taloushallintoon osallistuvat henkilöt. Tiedot kerätään Mediteema Oy:ssä rekisterinpitäjän yhteyshenkilön tietokoneelle (elektronisiin tietokantoihin) PIN-koodin ja/tai käyttäjätunnuksen ja salasanan taakse. Mediteema Oy:n tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu palomuurilla, virusten torjuntaohjelmistolla sekä muilla turvallisuustason takaavilla teknisillä toimenpiteillä.